CO?

ABC Fundraisingu i Sponsoring
Dzień pierwszy  –  ABC Fundraisingu to prezentacja definicji fundraisingu i wyjaśnienie jak go obsługiwać. Wszyscy chcemy mieć pieniądze na działalność. Oparcie się o fundamentalne zasady organizacji społecznych, przyjęcie i stosowanie kilku prostych, choć trudnych w realizacji zasad daje ogromne możliwości pozyskania darowizn i innych form finansowania.  W czasie tego szkolenia podzielimy się doświadczeniem we wdrażaniu fundraisingu w organizacjach i pokażemy przykłady sukcesów w ich wdrażaniu. Wyjaśnimy tez co najlepiej zrobić aby się udało i jak oraz kiedy zatrudnić fundraisera. Podejmiemy też wyzwanie gdzie go znaleźć i jak z nim pracować. Ujawnimy kilkadziesiąt metod zbierania pieniędzy na dobre cele.  Oczywiście nie zabraknie na tych zajęciach zasad pracy – tej podstawowej – z darczyńcami. Powiemy też o zagrożeniach i etyce w pracy fundraisera.
Dzień drugi – Seminarium Sponsoring będzie poświęcone pracy opartej o wymianę. Sponsoring to bardzo popularna forma promocji – jak ja wykorzystać dla finansowania organizacji wie bardzo dużo osób. W czasie warsztatów pokażemy błędy ale przede wszystkim silne strony działań, które w efekcie kończą się sukcesem. W ćwiczeniach pokażemy jak stać się partnerem dla potencjalnych sponsorów. Jak ich znaleźć i jak z nimi pracować.

KTO?

Zajęcia są przeznaczone dla osób chcących powołać lub rozwijać swoją organizację. Także dla tych które oczekują pełnego wyjaśnienia słowa Fundraising i potwierdzenia jego skuteczności. Dedykujemy je także dla tych, którzy chcą zatrudnić fundraisera ale z różnych powodów nie udaje im się znaleźć osoby lub nie wiedzą jak pracować ze znalezionym kandydatem.
Zajęcia  prowadzą trenerzy i coache Zarzadzania i Fundraisingu od wielu lat związani z PSF – wykładowcy Zawodowego Kursu Fundraiserów CFR.

 

KIEDY?

Zajęcia edukacyjne ABC Fundraisingu  – terminy indywidualnie
Seminarium Sponsoring – terminy indywidualnie

DLACZEGO?

Bo uczestnicy zajęć dowiedzą się jak pozyskiwać pieniądze dla swoich organizacji – czym jest fundraising i jak go obsługiwać w polskich warunkach. Zrozumieją jak być fundraiserem i jak wykorzystywać jego możliwości. Poprzez ćwiczenia doświadczą bycia darczyńcą i fundraiserem!
Każdy uczestnik otrzyma wydawnictwo PSF np.: podręcznik PSF „Fundraising teoria i praktyka” w wersji elektronicznej lub będzie mógł nabyć magazyn „Fundraising” w wersji papierowej i inne.
Uczestnicy nabędą wiedzy systemowej związanej ze sponsoringiem i zrozumieją jak działać by być skutecznym w relacjach z małymi i wielkimi firmami.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY może wyglądać tak:

Zajęcia edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu
ABC Fundraisingu
10.00 – 11.30
Przedstawienie się i propozycja podjęcia działań dla uzyskania wysokiej efektywności pracy na zajęciach. Podstawowe informacje o fundraisingu. Ćwiczenie „być darczyńcą”, definicja i warunki dobrego fundraisingu. Fundamentalne mechanizmy działające w Polsce i za granicą. Przegląd metod fundraisingowych i ich dostosowanie do tematów organizacji.
11.45 – 13.15
Organizacja. Możliwości wprowadzenia fundraisingu w organizacji. Szanse i zagrożenia inwestycji. Praca planowa, etyczna profesjonalna i systematyczna. To co pomaga i co przeszkadza w realizacji działań fundraisingowych. Elementy organizacji niezbędne do realizacji skutecznego fundraisingu.
13.30 – 15.00
Fundraiser. Fundraisier to praca, pasja i zawód. Metody pozyskania fundraisera do organizacji na podstawie doświadczeń PSF. Silne i słabe strony fundraiserów- jak z nimi pracować.
Relacje z zarządem rola i pozycja fundraisera w organizacji. Zebranie wniosków i podsumowanie zajęć.
Uwaga konsultacje gratis dla uczestników zajęć!
Od godziny 15.15 do 16.00 uczestnicy zajęć edukacyjnych będą mogli skorzystać z darmowych konsultacji na miejscu z prowadzącym.
Sponsoring
10.00 – 11.30
Sponsoring to forma promocji! Garść porządkowej wiedzy, która jest niezbędna w pracy z małymi i dużymi firmami. Jak problemy rozumienia pojęć przeszkadzają dawać pieniądze sponsorom. Doświadczenia sponsorskie w Polsce.
11.45 – 13.15
tworzenie relacji umożliwiających pozyskanie sponsora. Ćwiczenie 10 kroków do sukcesu. Poszukiwanie kandydatów na sponsora. Metody nawiązywania kontaktu i relacji.
13.30 – 15.00
Podsumowanie warsztatów i zebranie wniosków. Tworzenie listy działań możliwych do podjęcia w organizacji zaraz po seminarium oraz na dalszą przyszłość. Wymiana zdań na temat efektywności zainwestowanego czasu.
Uwaga – konsultacje gratis!
15.15 – 16.00 Konsultacje z prowadzącym seminarium i możliwość zapisania się do PSF lub omówienia dalszych kroków w fundraisingu!

ILE?

12 godzin intensywnej pracy na zajęciach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu – Uczestnicy pokrywają tylko koszty zajęć.

JAK ?
1.    Zgłoszenia przyjmujemy na adres j.mika@fundraising.org.pl lub psf@fundraising.org.pl w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby (lub osób) nazwę organizacji i pełnioną w niej funkcję oraz kontakt mailowy i telefoniczny dane do rachunku za zajęcia
2.    Po wysłaniu zgłoszenia należy uzgodnić termin i opłacić koszty zajęć zgodnie z ustaleniem 
4.    Rachunek zostanie przekazany w czasie zajęć.
5.    Członkowie PSF posiadający opłacone składki mają prawo zniżki lub wartości specjalnych – zniżonych
Uwagi i pytania można zgłaszać telefonicznie 600309617

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...