Międzynarodowy certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), respektowany w krajach UE, przyznawany jest uczestnikom kursu CFR (Kurs Profesjonalnych Fundraiserów), którzy pozytywnie zdają egzamin weryfikujący wiedzę oraz zaplanują i przeprowadzą z sukcesem kampanię fundraisingową dla swojej organizacji. Certyfikat potwierdza umiejętności nabyte w trakcie kompleksowych i wysokospecjalistycznych szkoleń z zakresu fundraisingu. Uzyskanie certyfikatu EFA dowodzi zdobycia kwalifikacji do samodzielnej pracy na stanowisku fundraisera w instytucji społecznej lub organizacji non-profit.

Uczestnikami projektów szkoleniowych są pracownicy NGO w Polsce.
Celem głównym certyfikacyjnych projektów szkoleniowych jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników NGO w Polsce, w zakresie profesjonalnego fundraisingu. A mianowicie:

  • znaczne podniesienie kwalifikacji zawodowych,
  • zdobycie dodatkowych środków dla organizacji pozarządowym, dzięki wdrożeniu w życie nabytych umiejętności,
  • uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu profesjonalnego fundraisera atutem zarówno w przypadku awansu zawodowego, jak i zmiany miejsca pracy.

Udział w projektach szkoleniowych pozwala dobyć wiedzę w o współczesnym fundraisingu i jego uwarunkowaniach oraz uczy organizacji profesjonalnego systemu finansowania organizacji pozarządowej, w oparciu o narzędzia zarządzania oraz doświadczenie pracy w organizacji.

Cały Trzeci Sektor w Polsce i na świecie cierpi na brak wykwalifikowanych fundraiserów, przez co są oni bardzo poszukiwani. Certyfikat EFA stanowi najwyższy stopień rekomendacji dla profesjonalnych fundraiserów i gwarantuje posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania pozyskiwaniem funduszy z wielu źródeł.

certyfikat CFR

 

Cele certyfikacji EFA:

  • Stworzenie zupełnie nowej europejskiej kwalifikacji w dziedzinie fundraisingu,
  • Wspieranie kształcenia w dziedzinie fundraisingu także w tych państwach, w których fundraising zaczął się dopiero rozwijać,
  • Przekonanie większości państw europejskich (możliwie wszystkich) do przyłączenia się, aby program przyniósł korzyści tysiącom osób i organizacji zaangażowanych w działalność fundraisingową, które do tej pory nie miały dostępu do wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie,
  • Podnoszenie poziomu wykształcenia fundraiserów w całej Europie, aby organizacje społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz których działają, mogły pozyskiwać większą ilość środków finansowych i dzięki temu rozszerzać efekty swych działań.

Certyfikowane programy kształcenia oferowane są już w następujących krajach: Niemcy,  Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Węgry. Dołączy do nich najprawdopodobniej większość państw zrzeszonych w EFA.

Niniejsza broszura zawiera odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, jakie mogą zadawać sobie placówki kształcenia: Czym jest EFA? Czym jest certyfikat EFA? W jaki sposób mogę otrzymać taki certyfikat?

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...