Kurs Zawodowych Fundraiserów CFR 9 to szkolenie na poziomie uniwersyteckim, gwarantujące uzyskanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie fundraisera.

Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary. Są to:

1. Pozyskiwanie funduszy i proszenie o wsparcie.

2.  Zarządzanie zasobami.

3. Planowanie i kierowanie procesem poszukiwania funduszy.

4. Zarządzanie ludźmi.

Część teoretyczna kursu trwa 100 godzin. Sesje są wzbogacone o studia przypadku, materiały oraz narzędzia do zastosowania w praktyce.

Równolegle do programu edukacyjnego realizowany jest 200-godzinny program praktyczny, polegający na samodzielnym opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii fundraisingowej. Efekt finansowy netto przeprowadzonej kampanii to co najmniej 10 tyś zł , dzięki czemu organizacja delegująca pracownika na kurs odzyskuje zainwestowane fundusze.

 •               Dodatkowe spotkanie dla Zarządów organizacji i kandydatów ew. możliwość konsultacji 24 maja 2018r.
  • 24-25-26 maja 2018                             SESJA I         Podstawy Fundraisingu i narzędzia oraz plan
  • 21- 22-23 czerwca 2018                    SESJA II        Komunikacja z darczyńcą i sponsorem
  • 31 sierpnia – 1września 2018    SESJA III       Stosowanie narzędzi w praktyce, doświadczenia
  • 19 – 20 października 2018        SESJA IV      Doświadczenia, diagnoza org, prawo finanse
  • 4 stycznia 2019r                         SESJA V       Zawód fundraisera, rozwój kompetencji, egzamin

   

  Wartość CFR 9 –  10000 zł,  (minimalna kwota netto zebrana w kampanii )

  stawka specjalna dla uczestników zgłoszonych do końca kwietnia  CFR 9 –  8610 zł,

  Koszty kursu obejmują: prowadzenie zajęć 100g. konsultacji do 10g, certyfikacji, wynajmu sali, zajęć, koszty egzaminu, dyplomu i materiałów, organizacji i rekrutacji. Wręczenie certyfikatów styczeń 2019.

  Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko adres telefon oraz krótką motywację i informacje o organizacji.

  Po zgłoszeniu kandydat otrzymuje pełna informację wraz z danymi płatności i informacją lokalizacji zajęć

 

Wsparcie zdalne i konsultacje dla uczestników prowadzą konsultanci i wykładowcy.

Każdy z uczestników kursu, przedstawia do oceny raport z przeprowadzonej kampanii, wcześniej zalicza plan kampanii, przystępuje  do egzaminu certyfikacyjnego PSF/EFA, i po zdaniu którego zdobywa międzynarodowy tytuł zawodowego fundraisera.

Sylabus kursu

najlepiej telefonicznie lub na adres

Informacje o kursie CFR  Jerzy Mika

tel. 600 309 617, j.mika@fundraising.org.pl

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...