Nie wiesz jeszcze, czy zgłosić się na CFR 6? Oto rekomendacje uczestników poprzednich edycji:

CFR5

Kurs był  dla mnie pewnego rodzaju pomocą – dzięki kursowi uporządkowałam sobie dużo rzeczy w pracy, nie pracuję już chaotycznie, uzyskałam odpowiedzi na pytania, dowiedziałam się wielu rzeczy. Czuję się bardziej pewna w działaniach – bo wiem JAK TO ZROBIĆ.

Malwina Rossmann, Caritas Archidiecezji Katowickiej

Od 24 lat pozyskuję środki pieniężne i dary materialne na dzieła, które tworzyłem, prowadziłem, rozwijałem w rozmaitych placówkach kościelnych mojej diecezji. Były to działania mniej lub bardziej udane. Zapewne byłyby bardziej skuteczne, gdybym dysponował tą wiedzą i narzędziami, które dało mi uczestnictwo w CFR4.

Dostrzegłem inną jakość moich działań i mam nadzieję, że przekładać się to będzie jeszcze bardziej na wielkość, wysokość uzyskanej pomocy dla dzieł, które przyjdzie mi prowadzić.

Ks. Marek Kidoń, Wrocław

Bardzo wiele elementów kursu było wyjątkowo ciekawych: spotkania z praktykami fundraisingu, warsztaty które pozwalały od razu zastosować zdobytą wiedzę do praktycznych rozwiązań. Jednak najbardziej inspirująca była dla mnie historia Piotra Pogona. Nie tylko musiał zmagać się z “oporem” środowiska, ale także ze swoją chorobą i ogólnie – kondycją zdrowotną. Dodatkowo ma on doświadczenie z różnych “nisz” statusowo – ekonomicznych (od osoby wysoko sytuowanej, poprzez nędze, do pozycji stabilnej finansowo i zaangażowanej społecznie).

s. Beata Hiszpańska

Ogrom informacji i próba mobilizowania organizmu i głowy do pochłonięcia wszystkiego była straszna, niemal niemożliwa. Miałam wrażenie, że nie mam odpowiednich predyspozycji, aby być fundraiserem. Jednak kolejne sesja i rozmowy indywidualne z prowadzącymi rozwiały część z moich obaw i i zobaczyłam światełko w tunelu. Zweryfikowałam moje dotychczasowe doświadczenie  z tym, czego nauczyłam się podczas kursu – na spokojnie (w czasie zajęć oraz później w domu) dzięki materiałom i notatkom z zajęć. Okazało się, że nie taki diabeł straszny.

Agnieszka, Caritas Archidiecezji Katowickiej

Tak się złożyło, że moja przygoda z Caritas Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła się dokładnie w tym samym czasie co kurs CFR4. Nigdy wcześniej nie byłam związana ani z fundraisingiem, ani z organizacjami pozarządowymi. Nietrudno zatem sobie wyobrazić, iż wszytko było dla mnie nowe, obce …

W czasie kiedy inni dzielili się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami na polu działności fundraisingowej – ja mogłam tylko słuchać i czerpać z ich osobistych doświadczeń. Takie były moje pierwsze kroki. Dziś sama prowadzę kampanię i wierzę, że zakończy się sukcesem, gdyż rodziny, którym pomagamy przez realizację Programu Gniazdo są tego warte.

Dorota Turaj, Caritas Diecezji Tarnowskiej

4 największe korzyści CFR4?

 1. Daje możliwość podjęcia pracy opartej na misji i wizji. Pracy, która wyzwala w fundraiserze konieczność ciągłej pracy nad doskonaleniem sowich umiejętności i zdobytych narzędzie pracy, która potrafi zakakiwać i dawać dużo satysfakcji.

2. Wyczerpujące szkolenia merytoryczne poparte licznymi (konkretnymi!) przykładami praktycznymi.

3. Możliwość otrzymania wsparcia, pomocy, rady od wszystkich trenerów szkolenia i uczestników?

4. Certyfikat.

Dorota Ciach, parafia NMP, Radlin

Ten kurs odmienił moje życie. Zmusił mnie do przełamania tkwiących we mnie różnych ograniczeń. Zdobyłam nową wiedzę, która pomaga mi budować relacje i prosić ludzi o pieniądze, żeby móc robić wspaniałe rzeczy z moimi niepełnosprawnymi dzieciakami. Dzięki niemu poznałam też wspaniałych ludzi, którzy zmieniają ten świat na lepsze. Na pewno był wart realizacji!

Anonim

Czuję dużą satysfakcję, że udało mi się zrealizować moją kampanię. Spotkałem się z dużą życzliwością osób, które przekazały nam darowizny. W ciągu 3 tygodni trwania kampanii udało nam się pozyskać 23 500 zł. Choć plan zakładał zebranie 25 000 zł. Największym sukcesem kampanii było dotarcie z informacją o naszym projekcie do kilku tysięcy osób. Upewniło mnie to, że budowanie i podtrzymywanie relacji z darczyńcami jest istotą fundraisingu.

ks. Bogdan Peć

Realizowanie kampanii dało mi poczucie i potwierdzenie, że fundraising się sprawdza, że narzędzia, metody, które zostały zastosowane, przynoszą efekty.

Największym sukcesem jest nawiązanie relacji osobistej z dużym darczyńcą, który sam wpłacił dużą kwotę i rekomendował nas innym przedsiębiorcom, którzy też nas wsparli. Wystarczyło tylko spotkanie, rozmowa i załatwione (sama nigdy nie znalazłabym tych ludzi i na pewno nie wpadłabym na to, żeby ich poprosić).

Za sukces poczytuję także duże zaangażowanie zespołu pracowników i wolonatriuszy. Dziękuję.

s.Leona


 

Z badań ewaluacyjnych kursu CFR5

opinie CFR5

  • 83,3% uczestników CFR5 oceniało informację o kursie jako dostępną i zrozumiałą. Komunikacja z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu była dla tej grupy przejrzysta i na wysokim poziomie, co bez wątpienia świadczy o profesjonalizmie organizatora;
  • Najbardziej godnymi uwagi elementami kursu były dla uczestników: zdobyta wiedza i doświadczenie oraz metodyka trenerska. W dalszej kolejności było zbudowanie pozytywnego obrazu fundraisera, który okazuje się nie być żebrakiem. Uczestnicy kursu docenili także przeprowadzone ćwiczenia praktyczne, które umożliwiały zweryfikowanie zdobytej na zajęciach wiedzy. Te wszystkie aspekty przyczyniły się do poczucia wśród kursantów, że poleciliby Kurs Zawodowego Fundraisera innym;
  • Za najbardziej wartościowe elementy zajęć uczestnicy uznali doświadczenie i relacje. Konieczne więc wydaje się być wydłużenie czasu wolnego uczestników, w którym mogliby budować sieć wzajemnych powiązań. Wartościowa jest także dla uczestników zdobyta wiedza w trakcie różnorodnych zajęć, co nie pozwalało się nudzić.  Wśród innych wartościowych czynników mających wpływ na ocenę Kursu Zawodowego Fundraisera CFR5 znalazły się także m.in. entuzjazm zarówno wśród uczestników jak i  prowadzących.

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...