Kurs Zawodowych Fundraiserów CFR 9 to szkolenie na poziomie uniwersyteckim, gwarantujące uzyskanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie fundraisera.

Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary. Są to:

1. Pozyskiwanie funduszy i proszenie o wsparcie.

2.  Zarządzanie zasobami.

3. Planowanie i kierowanie procesem poszukiwania funduszy.

4. Zarządzanie ludźmi.

Część teoretyczna kursu trwa 100 godziny. Każda sesja wzbogacona jest w studia przypadku, materiały oraz narzędzia do zastosowania w praktyce.

Równolegle do programu edukacyjnego realizowany jest 200-godzinny program praktyczny, polegający na samodzielnym opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii fundraisingowej. Efekt finansowy netto przeprowadzonej kampanii jest co najmniej równy kosztowi udziału w kursie CFR 6, dzięki czemu organizacja delegująca pracownika na kurs odzyskuje zainwestowane środki. Wsparcie zdalne i konsultacje dla uczestników trwa również po ukończeniu kursu.

Każdy z uczestników kursu, który przedstawi do oceny raport z przeprowadzonej kampanii zdobywa prawo do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego PSF/EFA, po którego zdaniu zdobywa międzynarodowy tytuł zawodowego fundraisera.

Sylabus kursu

Regulamin uczestnictwa w Kursie Zawodowych Fundraiserów

 

Zgłoś się

Dodatkowych informacji o kursie CFR 9 udziela Jerzy Mika: 600309617, j.mika@fundraising.org.pl

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...