Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary. Są to:

 • Pozyskiwanie funduszy i proszenie o wsparcie
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie i kierowanie procesem poszukiwania funduszy
 • Zarządzanie ludźmi

Część teoretyczna kursu trwa ponad 100 godzin. Równolegle do programu edukacyjnego jest realizowany 200-godzinny program praktyczny polegający na samodzielnym opracowaniu
i przeprowadzeniu kampanii fundraisingowej. Po zaliczeniu obecności na zajęciach, napisaniu planu kampanii, przeprowadzeniu jej pod kierunkiem konsultanta i przedstawieniu do oceny raportu z części praktycznej, absolwenci mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego PSF/EFA.

Sesja I

 • Wprowadzenie do zajęć, zasady pracy , jak zdobyć certyfikat (2 godziny)
 • Środowisko pracy fundraisingu, Trzeci Sektor, instytucje publiczne i prywatne
  (6 godzin)
 • Narzędzia fundraisera (16 godzin)

Sesja II

 • Wizerunek i relacje publiczne, komunikacja (6 godzin)
 • Doświadczenia – wprowadzenie do zajęć praktycznych (2 godziny)
 • Strategia i planowanie strategiczne (8 godzin)
 • Kampanie – przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie. Plan działań (6 godzin)
 • Bazy danych i informacje rynkowe w pracy fundraisera (2 godziny)
 • Zrządzanie zespołem fundraiserów i kontrola wyników, planowanie strategiczne (4 godziny)Granty i dotacje w fundraisingu (4 godziny)

Sesja III

 • Komunikacja w kontekście relacji – negocjacje (4 godziny)
 • Doświadczenia fundraisera – narzędzia pracy, motywowanie (2 godziny)
 • Zarządzanie procesami w fundraisingu (2 godziny)
 • Zasady rozliczania funduszy – współpraca dla sukcesu, tajniki pracy księgowego (2 godziny)
 • Zarządzanie relacjami (4 godziny)
 • Analiza organizacyjna a rozwijanie relacji z darczyńcami (2 godziny)

Sesja IV

 • Rozwój fundraisingu w organizacji praktyczne działanie (4 godziny)
 • Rozwój kompetencji fundraisera (4 godziny)
 • Przepisy prawne w pracy fundraisera i zasady etyczne (4 godziny)
 • Praca fundraisera – problemy i wyzwania (4 godziny)

Sesja V.

 • Możliwości wdrażania fundraisingu w polskich organizacjach (4 godziny)
 • Podsumowanie zajęć (4 godziny)
 • Egzamin Certyfikacyjny (4 godziny)

Uwagi organizacyjne:
Kolejność zajęć może ulec zmianom ze względu na dyspozycyjność wykładowców. Pierwsze trzy sesje są podporządkowane przygotowaniu samodzielnej kampanii fundraisingowej uczestników. Po drugiej sesji uczestnicy powinni opracować plan swojej kampanii. Po trzeciej sesji uczestnicy powinni mieć zatwierdzony plan działania. Ostatnie dwie sesje są związane z rozwojem fundraisingu i podsumowaniem kampanii. Pierwszy dzień ostatniej sesji jest terminem oddania raportu końcowego.

Dodatkowych informacji o kursie :

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...