zaowodowy fundraiser

Czym jest certyfikat Zawodowego Fundraisera?

Certyfikat potwierdza Twoje umiejętności jako zawodowego fundraisera bez konieczności udziału w kursie CFR. Został on stworzony w odpowiedzi na potrzeby wielu fundraiserów, którzy w trakcie swej pracy nabyli niezbędną wiedzę i doświadczenie. Głównym celem certyfikatu jest wprowadzenie jednolitego systemu kwalifikacji dla fundraiserów oraz dbanie o jakość prowadzonych w Polsce działań fundraisingowych.

Certyfikat sygnowany jest znakiem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i poświadcza przynależność do zawodowej grupy fundraiserów.

 

Kto może ubiegać się o certyfikat?

Fundraiser z doświadczeniem, który przeprowadził z sukcesem kampanię fundraisingową. Dodatkowo musisz być członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

 

Zasady przyznawania certyfikatu.

  1. Zebranie poprzez kampanie fundraisingowe kwotę minimum  1 000 000 zł.
  2. Złożenie w terminie wyznaczonym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu raportu z przeprowadzonych kampanii fundraisingowych. Raport musi zawierać informacje o zrealizowanych celach, metodach fundraisingowych oraz sumie zebranych środków.
  3. Przedłożenie rekomendacji od organizacji w których fundraiser przeprowadził kampanie fundraisingowe.
  4. Podpisanie Deklaracji Etycznej Fundraisingu.
  5. Przesłanie artykułu na 10 000 znaków pokazującego pracę z wybraną metoda fundraisingową lub skuteczną kampanię fundraisingową przeprowadzoną pod własnym kierownictwem.
  6. Uczestnictwo w zajęciach dla zawodowych fundraiserów.
  7. Przeprowadzenie zajęć na szkoleniu CFR dzieląc się swoimi doświadczeniami fundraisingowymi.
  8. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu z opłaconymi składkami na rok bieżący.
  9. Opłacenie kosztów certyfikatu (Opłata organizacyjna , koszty certyfikacji w tym składki i certyfikat EFA .).
  10. Przekazać w wyznaczonym terminie dowolnemu członkowi Zarządu dokumenty.

 

Informacje i zgłoszenia:
psf@fundraising.org.pl
663 480 000

Rekomendacje

Organizator szkoleń

Serdecznie zapraszamy na stronę Stowarzyszenia

Galeria zdjęć

Close
loading...